Cerkev Marijinega oznanjenja, Crngrob

V neposredni bližini turistične kmetije Pri Marku je romarska cerkev Marijinega oznanjenja, ki je ena najlepših srednjeveških cerkva v Sloveniji. Nastajala je v daljšem časovnem obdobju, od konca 13. stoletja do sredine 19. stoletja. Ker je cerkev v primerjavi z vasjo zelo velika, velja, da je bila že od začetka namenjena romarjem, zaradi priljubljenosti pa so jo večkrat povečali. Če ste pozorni, lahko v cerkvi opazite številne romarske podpise.

Ko se približate cerkvi, na pročelju najprej opazite fresko svetega Krištofa z Jezusom na rami. V zavetju neogotske lope se na fasadi razkrije freska svete Nedelje, ki izvira iz sredine 15. stoletja in prikazuje opravila, ki so bila v tem času ob nedeljah prepovedana. Freska je pomemben spomenik poznosrednjeveškega slikarstva, hkrati pa bogat vir za zgodovino materialne kulture in običajev srednjega veka, saj so na njej upodobljeni prizori iz vsakdanjega življenja, iz katerih se da razbrati marsikaj o življenju obrtnikov, stavbarstvu, šegah in navadah ter o oblačilni kulturi v srednjem veku.

 

Na kamnitih bazah stebrov poiščite tudi odtis konjske podkve. Legenda pravi, da je turški vojskovodja hotel na konju prijahati v cerkev in jo oropati, vendar je takoj oslepel. Ker ni hotel odnehati in je še naprej jezdil proti oltarju, pa so se tla pod konjem začela udirati.

Notranjost cerkve krasi večinoma baročna oprema. Med zlatimi baročnimi oltarji je najstarejši oltar svetega Ahaca (1648), ki se nahaja v današnji južni ladji. Glavni oltar, ki je posvečen Mariji, velja za največji zlati oltar na Gorenjskem.

 

 

 

Rebro ajdovske deklice: v cerkvi je tudi neke vrste muzejski eksponat, ki naj bi se v njej nahajal že od sredine 15. stoletja in naj bi po legendi pripadal ajdovski deklici.

Legenda pravi, da je pri gradnji cerkve pomagala ajdovska deklica, ki je včasih živela v hostah Crngroba. Zidarjem je v predpasniku prinašala velike skale, v ogromnem škafu pa jim je podajala vodo iz Save. Pri delu je bila tako pridna, da se je pretegnila, prehladila in nato umrla. Iz hvaležnosti in v spomin so njeno rebro obesili v cerkev. Ljudje pripovedujejo, da vsako leto od rebra kane kapljica krvi, ko bo padla zadnja, pa se bo zgodil sodni dan.

 

 

 

Cerkev ni odprta za javnost. Za voden ogled se lahko predhodno dogovorite na Turizmu Škofja Loka.

Vir: http://www.visitskofjaloka.si/si/dozivetja/tematske-poti/pot-v-crngrob